iShia Books™

حدیث کساء

حدیث کساء نرم‌افزارى جهت نمايش متن حديث كساء با خطى بسيار زيبا وظاهرى برازنده ومنحصر به فرد. ما را با نظرات و انتقادات خويش همراهى نمائيد.

امکانات iOS:

  • نمايش همزمان متن و تلاوت با امكان جلو بردن يا برگرداندن تلاوت.
  • ارائه 2 تلاوت و افزودن تلاوت هاى جديد در آينده نزديك.
  • ترجمه فارسى متن حديث و افزودن ترجمه انگليسى بزودى.

امکانات Android:

  • نمايش همزمان متن و تلاوت با امكان جلو بردن يا برگرداندن تلاوت.
  • ارائه 2 تلاوت و افزودن تلاوت هاى جديد در آينده نزديك.
  • ترجمه فارسى متن حديث و افزودن ترجمه انگليسى بزودى.