حامیان

 • اسفند ماه 1390 تا آذر ماه 1392: جناب آقاى مهندس سيد رضا شهرستانى كليه هزينه هاى توليد برنامه "كتابخانه شيعه"  بر روى دستگاه هاى آي فون و آي پد وهم چنين أندرويد را بعلاوه ساير توليدات اين بخش راتقبل فرموده، ثواب اين خدمت بزرگ را به روح والد فقيدشان مرحوم آقاى مهندس سيد مهدى شهرستانى تقديم نمودند.
  از خداوند علو درجات آن فقيد سعيد و هم چنين ساير درگذشتگان از خاندان معزز شهرستانى، خصوصاً حضرت آقاى دكتر سيد محمد على شهرستانى را خواستاريم.
 • ارديبهشت ماه 1391: دفتر مرجعيت أعلاى شيعه حضرت آقاى سيستانى دام ظله هزينه يك ساله يك سرور قوى و سريع جهت سرويس دهى به "پروژه شيعه" به همراه سرور پشتيبان را تقبل فرمودند.
  ضمن تشكر خاص از حضرت آقاى ربانى ـ رئيس یکی از دفاتر معظم له ـ طول عمر حضرت آقاى سيستانى را از خداوند متعال خواستاريم.
 • آذر ماه 1391: جناب علامه سخنور آقاى حاج سيد مصطفى قزوينى (امام مركز اسلامى كاليفرنيا) إقدام به پشتيبانى از "پروژه شيعه" در قالب پوشش هزينه خريد تجهيزات از قبيل تبلت جهت تست برنامه ها نمودند. خداوند ايشان را جزاى خير دهد.
 • شهريور 1392: دفتر مرجعيت أعلاى شيعه حضرت آقاى سيستانى دام ظله هزينه شش ماهه سرور اصلى پروژه شيعه را تقبل فرمودند
  ضمن تشكر خاص از حضرت آقاى ربانى ـ رئيس یکی از دفاتر معظم له ـ طول عمر حضرت آقاى سيستانى را از خداوند متعال خواستاريم.
 • آذر ماه 1393: جناب آقاى حاج امير كريم از بنياد حضرت فاطمه عليها السلام Lady Fatema Trust پشتيبانى از پروژه شيعه را آغاز نمودند.
  براى ايشان مزيد توفيقات در آن بنياد خدمت گذار و براى گذشتگان ايشان علو درجات را از خداوند متعال خواستاريم.