ارتباط با ما

چگونگى ارتباط فيما بين:

جهت اطلاع از تازه هاى "پروژه شيعه":

  1. سايت رسمى "پروژه شيعه" (همين سايت): أخبار و برنامه هاى جديد يا به روز رسانى برنامه ها و غيره.
  2. صفحه فيس بوك "پروژه شيعه": facebook.com/iShia.org
  3. اكانت تويتر:  iShiaProject

تماس با ما:
  1. پشتيبانى فنى: لطفاً به بخش پشتيبانى فنى در همين سايت مراجعه فرماييد.
  2. براى مكاتبه با مديريت پروژه شيعه: info@iShia.org
  3. براى مكاتبه در مورد خود سايت: admin@iShia.org