رونمائى خدمات عمومى پروژه شيعه iShia Project
آغاز بهره بردارى از سامانه پردازش كتب، كتابخانه شيعه iShia Books
سامانه ورود و پردازش كتب، امكان مديريت كتابهاى هر ارائه دهنده (ناشر) را به سادگى فراهم مى كند. اين سامانه عملياتى و در حال بهره بردارى است.

بحمد الله و توفيقه، تست عملياتى سامانه "مديريت كتابخانه شيعه" پايان يافته و آماده بهره بردارى است.


ارائه دهندگان محتوا شامل؛ ناشرين، مؤسسات فرهنگى و مؤلفين با ثبت "حساب ارائه دهنده" در پروژه شيعه و نهائى كردن اطلاعات، قادر به ورود و پردازش محتواى خويش به صورت مستقيم بوده و كنترل كامل بر نشر يا بازنشر كتب حوزه خويش را در هر زمان دارند.
كتب هر ارائه دهنده، در حوزه اختصاصى آنان بوده و در ارائه كتب در سايت كتابخانه شيعه يا نرم افزار همراه كتابخانه شيعه iShia Books براى سيستم عامل هاى iOS و Android به صورت مشخص، حقوق مالكيت معنوى ايشان اظهار و بر آن تأكيد مى شود.
مسؤوليت كتاب هاى وارد شده توسط هر ارائه دهنده، كاملاً و منحصراً بر عهده آن شخص حقيقى يا حقوقى بوده و بنياد ميلانى هيچ گونه مسؤوليتى در زمينه محتوا يا اخلال در حقوق مالكيت معنوى مالك محتوا را نداشته و در صورت شكايت مالك حق كپى رايت و درخواست قانونى ايشان، وظيفه قانونى خويش را در حذف محتواى مذكور قاطعانه انجام خواهد داد.
جهت اطلاع بيشتر از اين سرويس لطفاً به بخش خدمات سايت مراجعه فرماييد.
http://ishia.org/fa/Services